Ako je na tom Slovensko v programe COST

V grafických prezentáciách nájdete doterajšie výsledky Slovenska v európskom výskumnom programe COST za roky 2011-2015 – účasť vo výskumných a networkingových aktivitách či aktivít na rozvoj výskumníkov. Celkovo v roku 2015 získalo Slovensko 385 tisíc euro.

Cieľom programu COST je zabezpečiť, aby si Európa udržala silnú pozíciu vo vede a technike pre mierové účely, stúpajúcou európskou spoluprácou a interakciou. Táto výskumná iniciatíva umožňuje rôznym národným výskumným inštitúciám, univerzitám a priemyslu spolupracovať v rôznych oblastiach výskumných a vývojových (R&D) činnostiach. Program COST – spolu s programom EUREKA a Európskymi rámcovými programami je jedným z troch pilierov podpory európskeho výskumného priestoru. Tieto tri inštitúcie podpory európskeho výskumu sú vzájomne komplementárne. (Informácia o programe je prevzatá z publikácie vedatechnika.sk).

Ako je na tom Slovensko:

cost1

cost2

cost3

Obrázky sú prevzaté z publikácie COST.