Zoznam dôležitých odkazov pre oblasť životného prostredia

Podporný projekt programu Horizont 2020 NCPs CaRE zverejnil zaujímavý dokument, v ktorom sú uvedené odkazy na všetky dôležité medzinárodné organizácie, programové iniciatívy, PPP partnerstvá, EIP a KIC podporujúce výskum a inovácie v oblasti životného prostredia. 

Celý dokument si môžete stiahnuť tu.