Špecifická podpora programu COST pre vybrané krajiny, vrátane Slovenska

COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research), medzivládny rámec európskej spolupráce v oblasti vedeckého a technického výskumu oznámil, že posilní podporu pre výskumníkov z tzv. Inclusiveness Target Countries (ITC). Výbor vyšších úradníkov (Committee of Senior Officials – CSO) zahájil rad nových opatrení v prospech začleňovania cieľových krajín. 

CSO stanovuje záväzný minimálneho počet účastníkov z ITC krajín ako súčasť nových opatrení s cieľom zabezpečiť väčšie zapojenie týchto výskumných pracovníkov pri príprave Akciou COST. Podporuje tiež výskumníkmi z ITC krajín, aby zastávali vedúce pozície v Akciách COST.

Inclusiveness Target Countries: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Čierna Hora, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Macedónsko, Srbská republika a Turecko.

Viac informácií: http://www.cost.eu/about_cost/strategy/excellence-inclusiveness

Použité informácie z H2020.cz