Európska rada pre inovácie (EIC) má zvolených predstaviteľov na vysokej úrovni. Aj zo Slovenska.

Komisár pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas dnes na tlačovej konferencii počas Svetového ekonomického fóra v Davose zverejnil mená 15 členov skupiny na vysokej úrovni pre Európsku radu pre inovácie. Jedným z nich je aj Slovák. Členovia boli vyberaní zo 469 kandidátov. Skupina má mandát na dva roky, ktorý môže byť obnovený. Predpokladá sa, že prvé stretnutie skupiny bude v marci 2017.

Skupina je poradným orgán pre Európsku komisiu, na to ako posilniť podporu pre prelomové a trhovo orientované inovácie v Horizonte 2020 a budúcich výskumných a inovačných programoch.

Členom skupiny je tiež Martin Bruncko, bývalý splnomocnec  vlády SR pre vedomostnú ekonomiku a zakladateľ Steam Capital.

Všetkých členov HLG môžete nájsť tu.

Prevzaté zo SLORD.sk