Zoznamy výziev Horizont Európa na roky 2021-22 (oblasti zdravie, potraviny, poľnohospodárstvo, životné prostredie, kultúra a výskumné infraštruktúry)

Národná kancelária Horizontu pripravila sériu informačných letákov s prehľadom výziev na roky 2021 – 2022 pre jednotlivé oblasti nového rámcového programu Horizont Európa.

Aktuálne prináša v letákovej forme zoznam výziev pre:

Postupne bude pridávať aj ďalšie letáky.

Pre viac informácií k výzvam a programu kontaktujte na Slovensku príslušný národný kontaktný bod pre danú oblasť programu.

Prevzaté zo stránky Národnej kancelárie Horizontu