Seminár: Transfer technológií a inovačný ekosystém (Košice, 7.5.2019)

Seminár na tému transfer technológií  a štátna pomoc v podmienkach verejnoprávnych výskumných inštitúcií je organizovaný Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) v spolupráci s Joint Research Centre (JRC) Európskej komisie v Bruseli (EK).

upjs-tt-ie-2019

Termín konania:
07. 05. 2019, od 11:00 hod. do 14:30 hod.

Miesto:
Technologický a inovačný park UPJŠ, Centrum interdisciplinárnych biovied, seminárna miestnosť, Jesenná 5, Košice

Hlavní hostia:
Vladimír Šucha – generálny riaditeľ JRC, EK
Alessandro Fazio – riaditeľ Kompetenčného centra pre technológie a transfer, JRC, EK
Giancarlo Caratti di Lanzacco – vedúci úseku Práva duševného vlastníctva a technologický transfer, JRC, EK
Alessandro Fazio – riaditeľ Kompetenčného centra pre technológie a transfer, JRC, EK
Stoyan Kaymaktchiyski – JRC
Huseyin Kebapci – JRC

V prípade záujmu o účasť Vás prosíme o registráciu do 30.04.2019 cez registračný formulár.