Svetový atlas dezertifikácie ukazuje ako ľudská činnosť ničí planétu

Do roku 2050 môže byť znehodnotených až 90% pevniny na Zemi. Tvrdí to najnovší Svetový atlas dezertifikácie Spojeného výskumného centra Európskej komisie, ktorý poukazuje na nebývalý tlak na prírodné zdroje planéty. 

Atlas poskytuje prvé komplexné celosvetové posúdenie degradácie pôdy založené na dôkazoch a zdôrazňuje naliehavú potrebu prijať nápravné opatrenia.

wad-2018-quote

Atlas uvádza príklady toho, ako ľudská činnosť spôsobuje vyhynutie živočíšnych druhov, ohrozuje potravinovú bezpečnosť, posilňuje zmenu klímy a núti ľudí opúšťať vlastné domovy.

Z najvýznamnejších zistení vyplýva, že populačný rast a zmeny v štruktúre našej spotreby spôsobujú nebývalý tlak na prírodné zdroje planéty.

  • Viac ako 75 % pevniny je už znehodnotených a do roku 2050 by tento podiel mohol prekročiť 90 %.
  • Ročne sa na celom svete celkovo znehodnotí pôda zodpovedajúca polovici rozlohy Európskej únie (4,18 milióna km²), pričom najpostihnutejšie sú Afrika a Ázia.
  • Hospodárske náklady na degradáciu pôdy v EÚ sa rádovo odhadujú na desiatky miliárd eur ročne.
  • Odhaduje sa, že degradácia pôdy a zmena klímy do roku 2050 povedú k zníženiu celkových výnosov plodín približne o 10 %. Najsilnejšie to pocítia India, Čína a subsaharská Afrika, kde by degradácia pôdy mohla znížiť rastlinnú výrobu o polovicu.
  • V dôsledku zrýchľujúceho sa odlesňovania bude čoraz ťažšie zmierňovať účinky zmeny klímy.
  • Podľa odhadov by do roku 2050 v dôsledku problémov spojených s obmedzenými pozemnými zdrojmi mohlo byť vysídlených až 700 miliónov ľudí. Do konca tohto storočia by tento počet mohol dosiahnuť až 10 miliárd.

Nová (tretia) edícia atlasu bola vytvorená pomocou nových metód spracovania údajov, ktoré používajú vedci EÚ, tisícok vysokovýkonných počítačov a 1,8 petabajtu satelitných údajov. Objem údajov zodpovedá 2,7 milióna diskov CD-ROM alebo videozáznamu s plným HD rozlíšením v dĺžke vyše šesť rokov bez prestávky. Prvé dve edície atlasu boli uverejnené v roku 1992 pred „Samitom Zeme“ v Riu de Janeiro a o päť rokov neskôr v roku 1998, keď bol doplnený o niekoľko štúdií.

Viac informácií: