Nový rámcový program pre výskum a inovácie by mal podľa Európskeho parlamentu mať rozpočet až 120 miliárd eur

Európsky parlament uvádza vo svojom návrhu správy k Viacročnému finančnému rámcu (MFF 2021-2027), že súčasná výška rozpočtu na úrovni 77 miliárd EUR v rámci výskumno-inovačného programu nie je dostatočná najmä pre vysoké počty žiadateľov.

V stanovisku Výboru Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) sa uvádza, že v 9. RP by finančné prostriedky mali byť navýšené najmä pre kapitolu zdravia a vesmírneho výskumu.

V nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci (MFF) chce Európsky parlament navýšiť rozpočet pre výskum a inovácie na úroveň 120 mld. EUR.

Správa prevzatá zo SLORD.sk


Pozrite si tiež: