Smart Ageing Prize: Cena pre inovatívne digitálne technológie na podporu starších ľudí

Cieľom ceny je identifikovať najsľubnejšie riešenia v Európe využívajúce IKT pre aktívne starnutie. Jej hlavnou témou v tomto roku sú produkty a služby, ktoré využívajú inovatívne digitálne technológie na podporu starších ľudí, aby sa mohli plne podieľať na spoločenskom živote. Súťaž je otvorená do 30.3.2018.

Druhý ročník súťaže Smart Ageing Prize hľadá inovatívne a inšpirujúce produkty a služby využívajúce digitálne technológie, ktoré uľahčujú interakcie v reálnom svete, s cieľom zapojiť starších ľudí do spoločenských a stimulujúcich aktivít podporujúcich aktívne starnutie.

huvod5yc-large

Výzva končí 30. marca 2018. Po tomto termíne bude vybraných 15 semifinalistov, aby získali ďalšiu podporu. Žiadatelia musia mať k dispozícii pracovný prototyp alebo byť schopní vytvoriť aspoň jeden na demonštráciu počas mentorskej akadémie v máji 2018. Výberový proces podporuje vybrané aplikácie na rozvoj podnikania prostredníctvom malých finančných stimulov a mentorstva a víťazom bude udelená cena vo výške 50 000 EUR. Viac si môžete prečítať na stránke výzvy.

Program Active and Assisted Living (AAL) financuje od roku 2008 projekty verejno-súkromného partnerstva v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) pre aktívne a zdravé starnutie. Program bol premenovaný v roku 2014 a po jeho obnovení na druhú fázu bol nazvaný Ambient Assisted Living. Program je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci zastrešenia Horizontu 2020 s odhadovaným rozpočtom vo výške 700 miliónov EUR.

Informácie prevzaté z článku/Viac informácií: Digitálna inovácia na pomoc zvýšenia kvality života starších – výzva na súťaž (Veda na dosah)