Nová webová stránka EK: Mission-oriented policy for Horizon Europe

Európska komisia vytvorila novú webovú stránku s názvom “Mission-oriented policy for Horizon Europe”, v ktorej bude postupne uverejňovať informácie o plánovaných misiách v ďalšom rámcovom programe Horizont Európa (9.RP).

missions-horizon

Pozrite sa na stránku: Mission-oriented policy for Horizon Europe.

Tiež zverejnená štúdia: Mission-oriented research and innovation – Inventory and characterisation of initiatives: final report (PDF).

Pozrite si tiež: