SME Instrument: Príbehy úspešných európskych firiem (1)

Pozrite sa na krátke postrehy manažérov úspešných firiem, ktoré získali financovanie zo schémy SME Instrument. Prvou je britská firma Nova Innovation komercializuje prvé svetové pole prílivovej energie napojené na sieť. Z grantu fázy 2 SME Instrument získali 2,25 milióna eur. 

Simon Forrest, CEO Nova Innovation (UK):

“Jedným z veľkých prínosov SME Instrument je, že v porovnaní s niektorými inými finančnými programami má relatívne jednoduchú administratívu. To umožňuje MSP podnikať a konkurovať, pretože vo všeobecnosti nemáme veľa administratívnej podpory. So štíhlou administratívou sa tak môžeme sústrediť na to, čo treba dodať.”

Viac o SME Instrument na InnoNews.blog: