Ako je na tom schéma SME Instrument? Veľká štatistika po 4 rokoch

47 tisíc podaných projektov, 3200 podporených firiem, zazmluvnené 1,3 miliardy eur. Toto sú len niektoré z výsledkov najpopulárnejšej schémy programu Horizont 2020. Pozrite si ďalšie výsledky po štyroch rokoch jej fungovania.

innovation-kitchen

SME Instrument je súčasť európskeho programu pre výskum a inovácie – Horizont 2020, ktorého hlavným cieľom je podporiť inovatívne európske firmy pri uvedení prelomových inovácií na trh vo forme nových produktov alebo služieb. Počas trvania programu (2014-2020) investuje 3 miliardy eur do vyše 7000 nádejných malých a stredných podnikov. V rámci štúdie realizovateľnosti (fáza 1) môžu firmy získať paušál až 50 tisíc eur a až 2,5 milióna eur môžu získať na testovanie produktov a vstup na trh (fáza 2). Viac o schéme SME Instrument.

Vyberám zo štatistiky za roky 2014-2017:

 • 47 tisíc podaných projektov v 29 uzavretých výzvach,
 • 3200 podporených firiem v 37 krajinách (Slovensko malo v tomto období 10 podporených firiem – aktuálny zoznam),
 • zazmluvnených 1,3 miliardy eur (124 miliónov EUR na 2480 projektov fázy 1 a 1194 miliónov EUR na 729 projektov fázy 2),
 • priemerné financovanie fázy 2 je 1,6 mil. eur,
 • úspešnosť projektov sa pohybuje na 8% pre fázu 1 a 4,8% pre fázu 2,
 • dodatočné investície vo výške 1,6 miliardy zo súkromných zdrojov,
 • 8 firiem vstúpilo na burzu (IPO), čo predstavuje 10% európskych technologických vstupov,
 • 18 firiem bolo kúpených veľkými hráčmi (z ktorých 70% boli z Európy),
 • financované firmy v rámci SME Instrument patria medzi najrýchlejšie rastúce. Priemerný nárast tržieb predstavuje 118%, zamestnanosti až 158% a takmer polovica firiem je už zisková.

innovation-kitchen-00

Priemerná úspešnosť slovenských firiem sa pohybuje okolo 2%. Neznamená to však, že by slovenské firmy nemali na to, aby sa stali šampiónmi v “Lige majstrov”. Problémom je, že podávame málo a nekvalitné projekty. Pekne to analyzuje Daniel Straka v blogu SOVVA.

innovation-kitchen-08

Okrem financovania z programu Horizont 2020 schéma SME Instrument aktivovala investície vo výške 1,6 mld. eur zo súkromných zdrojov. Predpokladá sa, že do konca obdobia sa táto suma navýši až na takmer 5 mld. eur.

innovation-kitchen-01

5 najvýznamnejších investorov a 5 najväčších investícií do firiem s projektom SME Instrument:

innovation-kitchen-02

Toto sú najpopulárnejšie priemyselné sektory, ktoré získali financovanie: zdravotníctvo (544 firiem), cleantech (360 firiem) a energetika (330 firiem).

innovation-kitchen-06

Spoločnosti, ktoré získali financie, sú aktívne v 31 z 37 najdôležitejších prelomových inovačných oblastí, ktoré mapuje MIT a World Economic Forum. Toto je 10 najaktívnejších:

innovation-kitchen-04

Čím ďalej tým viac sa podporujú startupy – teda mikrofirmy do 5 rokov, ktorým SME Instrument umožní financovať validáciu produktu v reálnych podmienkach a získať prvých platiacich zákazníkov.

innovation-kitchen-05

Pozrite sa tiež, ako firmy zarábajú. Najbežnejší model príjmov, ktorý vybrali financované spoločnosti, je výroba (1141 spoločností). 300 firiem získava svoje výnosy prostredníctvom predplatného a 162 prostredníctvom provízií.

innovation-kitchen-07

Posledný z grafov venujem cieľovým trhom, na ktoré smerujú produkty a služby podporené z SME Instrument. Ten dokazuje očakávané globálne ambície predaja podporených firiem.

innovation-kitchen-09

Prečo je SME Instrument taký populárny:

 • otvorené výzvy s 4 uzávierkami ročne
 • rýchly a jednoduchý – len 10 stranový (pre fázu 1) a 30 stranový návrh
 • podpora všetkých technologických sektorov
 • transparentný výberový proces
 • podpora vysoko rizikových projektov (20% firiem je ešte v predpríjmovej fáze)
 • výber projektov na základe trhu a biznis plánu
 • vysoká konkurencia
 • koučing (viac než 700 profesionálov – manažérov inovačných firiem poskytlo rady a pomoc pre rozvoj firiem)
 • networking (viac než 100 podujatí na rozvoj partnerstiev so zákazníkmi i investormi)
 • užívateľsky priateľský grant, vrátane:
  • EU Label – označenie výnimočného projektu v rámci EÚ
  • prístup k medzinárodným sieťam
  • významné predfinancovanie – až do výšky 50% grantu
  • podpory jedinej firmy (bez nutnosti partnerstva)
  • akceleračné služby a koučing

Viac informácií nájdete v správe “Innovation kitchen Horizon 2020 SME Instrument impact report. 2018 Edition” (PDF)

Pozrite si tiež: