Misie budú kľúčovým prvkom nového rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj

Jedným z dôležitých prvkov pripravovaného programu, ktorý podporí výskum a inovácie v rokoch 2021-2027, budú tzv. misie, ktoré sa sústredia na riešenie vybraných problémov a výziev EÚ.

missions-fp9

Dňa 22. februára 2018 predstavila profesorka Mariana Mazzucato, poradkyňa komisára EÚ Carlosa Moedasa pre tzv. “cieľovo orientovaný prístup / misie”, svoju správu „Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union – A problem-solving approach to fuel innovation-led growth“.

Správa je najnovšou zo série vstupov, ktoré Komisia zváži pri zostavovaní nadchádzajúceho 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie.

Správa odporúča päť kľúčových kritérií na úrovni EÚ pre výber “cieľovo orientovaného prístupu / misií”. Misie by mali byť:

  1. odvážne a inšpiratívne so širokým významom pre spoločnosť;
  2. ambiciózne, ale realizovateľné;
  3. podporovať medziodborové a medzisektorové inovácie;
  4. mať jasný smer: cielené, merateľné a časovo obmedzené;
  5. vyžadovať niekoľko riešení založených na prístupe “zdola nahor” (tzv. „bottom-up approach“).

Správa tiež obsahuje tri príklady budúcich misií:

  1. vybudovanie 100 uhlíkovo neutrálnych miest do roku 2030;
  2. oceány bez plastu
  3. zníženie záťaže, ktorú spôsobuje demencia do roku 2030.

“Cieľovo orientovaný prístup / misie” by mali najmä inšpirovať a prepojiť výsledky výskumu a inovácií s občanmi, posunúť hranice pre výskum a inovácie, stimulovať hospodársky rast a pomôcť vyriešiť niektoré z najväčších spoločenských výziev.

Komisia teraz vyzýva verejnosť a zainteresované strany na poskytnutie spätnej väzby, vrátane návrhov na potenciálne misie pre výskum a inovácie.

Vyjadriť sa môžete do 8. apríla 2018 prostredníctvom nasledujúceho dotazníka.

Stiahnite si správu tu: Správa “Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union – A problem-solving approach to fuel innovation-led growth” (PDF)

Text pod obrázkom je prevzatý zo SLORD.

Pozrite si tiež: