Do prvej uzávierky fázy 1 nového SME Instrument prišlo vyše 2 tisíc návrhov

Od januára funguje SME Instrument podľa upravených pravidiel. Tie sa týkajú podávania i hodnotenia návrhov pre štúdie realizovateľnosti uvedenia nových produktov na trh – Fáza 1. K uzávierke s termínom 8. februára bolo predložených 2009 návrhov projektov.

Najviac projektov prišlo z Talianska (319), Španielska (298) a Veľkej Británie (118). Najviac projektov smerovalo do témy ICT, strojárstva a zdravotníckych technológií.

V rámci štúdie realizovateľnosti (SME Instrument Fáza 1) môže firma získať financovanie 50 tisíc eur na preukázanie technickej a komerčnej opodstatnenosti inovácie.

Ďalšia uzávierka má termín 3. mája 2018.

smeinst-eic-2018-02-p1-res

Pozrite si tiež: