Do schémy Fast Track to Innovation pre inovačné projekty blízko trhu bolo podaných 138 návrhov

Schéma Fast Track to Innovation (FTI) sa od roku 2018 po dvojročnej prestávke opäť vrátila na scénu programu Horizont 2020. V prvej uzávierke tohto roku bolo podaných 138 návrhov s partnermi z 38 krajín. Podobne ako pri SME Instrument, návrhy nie sú tematicky limitované. Najviac návrhov bolo podaných do témy ICT, strojárstva a zdravotníckych technológií.

FTI je schémou programu Horizont 2020 a financuje projekty blízko trhu (s ukončených výskumom a vývojom, ktoré ešte neboli komerčne nasadené), ktoré budú realizované malými medzinárodnými konzorciami (3-5 partnerov). Zmyslom schémy je podpora projektov, ktoré by inak nezískali financovanie z komerčných zdrojov a skrátenie času nasadenia nových riešení na trh. Predpokladaná doba uzavretia zmluvy na projekt je 6 mesiacov od uzavretia výzvy. Pri schéme FTI nie je obmedzená účasť firemného sektora len na MSP a teda zúčastniť sa ho môžu aj veľké spoločnosti.

Najbližšia uzávierka na predkladanie návrhov je 31. mája 2018.

fti-2018-cutoff1

Pozrite si ďalšie informácie o FTI: