Prezentácia úspešných projektov v schéme Fast Track To Innovation. Slovensko má len jeden

Pred časom Európska komisia prostredníctvom svojej agentúry (EASME) spustila prezentácie financovaných projektov s mapami (Data Hubs), kde môžete nájsť úspešné projekty nasledovných oblastí SME Instrument, podpora inovácií (INNOSUP), životné prostredie, COSME. Teraz spúšťa podobnú službu pre výsledky schémy uvádzania nových produktov na trh pre veľké i malé firmy v programe Horizont 2020 – Fast Track To Innovation (FTI).

Európska komisia bude od roku 2018 opäť pokračovať so schémou. Ak plánujete podávať projekty v tejto oblasti, môžete začať s prípravou. Plánované objemy financovania sú 100 mil. eur ročne. Najbližšia uzávierka by mala byť vo februári 2018. 

Príspevok FTI pre jednotlivé krajiny:

fti_datahub_chart01

Počas fungovania pilotnej schémy (2015-2016) bolo rozdelených 200 miliónov eur pre 426 organizácií z 27 krajín. Najúspešnejších 5 krajín (Veľká Británia, Nemecko, Holandsko, Španielsko a Taliansko) si rozdelili dve tretiny všetkých prostriedkov. Slovensko boduje s dvomi účasťami v jednom projekte, ktorý reprezentuje 0,2% prostriedkov FTI.

Úspešní slovenskí účastníci (z druhej výzvy):
Projekt: FUTURA – FUTUre RAil freight transport: cost-effective, safe, quiet and green!

Viac informácií nájdete na Fast Track To Innovation Data Hub.

Ďalšie informácie: