Poslednú šancu na projekty Fast Track to Innovation využilo až 562 projektov

Rekordný počet – až 562 projektov – bol podaný do poslednej uzávierky Fast Track to Innovation (FTI) v programe Horizont 2020, ktorá podporuje dokončenie vývoja moderných produktov a služieb a ich uvedenie na trh pre partnerstvá firiem. Keďže sa predpokladá financovanie len 15 projektov, pravdepodobne táto výzva vojde do histórie programu Horizont 2020 ako výzva z najnižšou úspešnosťou (len zhruba 2,5%).

V roku 2017 bude uskutočnené vyhodnotenie pilotnej schémy FTI  a (pevne verím, že) bude rozhodnuté o jej pokračovaní v budúcnosti.

Viac informácií o FTI (InnoNews)

Doterajšie výsledky FTI: http://ec.europa.eu/easme/en/fast-track-innovation-fti-pilot