Pozrite si hodnotenie podnikateľského prostredia Svetovej banky. Slovensko je na 33. mieste.

Hodnotenie výkonnosti a bariér podnikateľského prostredia DoingBusiness.org Svetovej banky vydalo rebríček 190 krajín, kde hodnotí 11 kritérií. V jednoduchosti podnikania obsadili prvé priečky Nová Zéland, Singapur a Dánsko. Slovensko je na 33. mieste. Pozrite sa na poradie SR v jednotlivých kritériách. 

doingbusiness2017

Výsledky Slovenska:

 • jednoduchosť podnikania – 33. miesto

Nasledovné kritéria sú hodnotené ako “distance to frontier score” (viac o metodológii):

 • založenie firmy – 66
 • získanie stavebného povolenia – 103
 • elektrifikácia – 53
 • registrácia nehnuteľnosti – 7
 • získanie úveru – 44
 • ochrana minoritných investorov – 87
 • platba daní – 56
 • cezhraničné obchodovanie – 1
 • vymáhanie plnenia zo zmlúv – 82
 • riešenie insolvencie – 35

Viac informácií: http://www.doingbusiness.org/rankings

Kompletná správa tu.