Vláda schválila Koncepciu inteligentného priemyslu pre Slovensko

Vláda SR, zhodou okolností v deň spustenia konferencie o reindustrializácii v Bratislave (26.10.2016), prijala strategický dokument o rozvoji “smart industry” na Slovensku. Koncepcia reaguje na štvrtú priemyselnú revolúciu, v ktorej priemyselná výroba vstupuje do prelomovej etapy, po ére pary, elektriny a počítačov prichádza obdobie digitalizácie.

Nadväzuje na celosvetové trendy a technológie, ktoré vedú inteligentný priemysel s cieľom zvyšovať povedomie o mnohých výhodách, ktoré inteligentný priemysel predstavuje pre slovenský priemysel. Koncepcia tiež priznáva nedostatky Slovenska pri uplatňovaní týchto trendov ako aj definuje oblasti, kde sa dá dosiahnuť značné zlepšenie. Táto koncepcia predstavuje výzvu vykonať dôkladné analýzy potrieb Slovenska, pričom sa končí odporúčaniami v šiestich najdôležitejších oblastiach.

Viac v tlačovej správe TASR na portále MH SR.

Návrh Koncepcie inteligentného priemyslu pre Slovensko.