V programe COSME zatiaľ uspelo 12 slovenských organizácií

Európsky program na podporu podnikania a MSP (COSME) zverejnil vizualizáciu doterajších výsledkov projektov. Doposiaľ bolo rozdelených 264 mil. eur pre 439 projektov, v ktorých sa účastní 1307 organizácií. 12 slovenských organizácií realizuje projekty za 1,76 mil. eur. 

cosme_data_hub

Výsledky Slovenska:

cosme_sk_res

Úspešné slovenské organizácie, participujúce v projektoch COSME (v abecednom poradí):

 • BIC Bratislava
 • Košice – Európske hlavne mesto kultúry 2013, n.o.
 • Košice IT Valley z.p.o.
 • Nezisková organizácia EPIC
 • PEDAL Consulting s.r.o.
 • PRO-MOVEO
 • Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov
 • Slovak Business Agency
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora
 • Taliansko-slovenská obchodná Komora
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Vzdelávacie a inovačné centrum – VELMAX

Viac informácií: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-data-hub