Súťaž: Education in a Digital World 2017

Platforma pre celoživotné vzdelávanie (LLLPlatform) vyhlasuje súťaž o najlepšie projekty a iniciatívy v oblasti digitalizácie vzdelávania. Prihlášky je možné podávať do 1.7.2017. Ceny budú vyhlásené v priebehu Týždňa LLP v novembri 2017.

Ocenenia sa budú vyhlasovať v 3 kategóriách:

  1. Education and Democracy
  2. Education and Social Inclusion
  3. Education and Innovative Pedagogy

Viac informácií a prihlášky: Education in a Digital World 2017

lllawards