Výsledky projektov na podporu inovačných služieb v EÚ v programe Horizont 2020

Program Horizont 2020 v rámci schémy INNOSUP financuje viaceré služby na podporu rozvoja inovácií v akademických či priemyselných organizáciách. Nájdete tu mapu s vyznačením úspešných organizácií, ktoré získali financovanie. Za Slovensko sa tu (zatiaľ) nachádza len CVTI SR s projektom VIP4SME (Value Intellectual Property for SMEs). 

V databáze k dnešnému dňu sa nachádza 38 projektov a 181 účastníkov, ktorí získali 42 mil. eur na podporu inovácií. Viac informácií nájdete na https://innosup.easme-web.eu/

innosup_map