Inovatívne spôsoby obstarávania inovácií

Na verejné financovanie inovácií nie sú len granty, investície a záruky. V rámci viacerých štátov EÚ i v USA už dlhšie fungujú inovatívne spôsoby obstarávania nových produktov a služieb verejnou správou (mimo verejného obstarávania). Medzi najznámejšie (tiež podporované aj programom Horizont 2020) patria: obstarávanie vo pred-obchodnej fáze či predkomerčné obstarávanie (PCP) a verejné obstarávanie v inovatívnych riešení (PPI).

Iniciatíva Európskej komisie EAFIP (European Assistance for Innovative Procurement) vydala publikáciu “Innovation Procurement: The power of the public purse” zaoberajúcu sa inováciami v oblasti verejného obstarávania financovaných z rámcového programu H2020 využívajúce IKT. Publikácia sumarizuje bežiace projekty PCP a PPI týkajúce sa predovšetkým problematiky zdravia a starostlivosti o starších občanov, dopravy, energetiky, bezpečnosti, vzdelávania a vodohospodárstva.

ppi_ppp

Publikácia je k dispozícii tu.

Viac informácií: