Ako funguje PCP (pred-komerčné obstarávanie)?

PCP je jedným z nových nástrojov (typov projektov), ktoré Európska komisia používa na podporu inovácií a zapojenie firiem do vývoja nových produktov a služieb pre verejných obstarávateľov (aj v programe Horizont 2020). Stále je však tento systém na Slovensku málo známy a využívaný. Preto som sa rozhodol podeliť sa s Vami o základné informácie.

Na základe dokumentu Európskej komisie z decembra 2007 “Obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím: Podpora inovácií s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné verejné služby vysokej kvality v Európe” sú stanovené tri základné atribúty PCP:

  • predmetom sú výhradne služby výskumu a vývoja,
  • zdieľanie rizík a výhod v súlade s trhovými podmienkami,
  • obstarávanie vychádza z hospodárskej súťaže a je zamerané na vylúčenie štátnej pomoci.

Vo viacerých prípadoch môže klasický exkluzívny vývoj brániť inováciám. Výlučné vyhradenie práv pre verejného obstarávateľa často odrádza spoločnosti od investícií do ďalšej komercializácie. Vysoká cena výlučného vlastníctva výsledkov projektov znižuje motiváciu verejných obstarávateľov na to, aby sa podelili s výsledkami projektov s ostatnými verejnými obstarávateľmi. To môže tiež viesť k fragmentácii trhu, finančným prekážkam obstarávania konkurujúcich si vývojov, nevyužitým príležitostiam na inovatívnejšie riešenia. V prípade obstarávania vo fáze pred komerčným využitím si verejný obstarávateľ nerezervuje výsledky výskumu a vývoja výhradne pre svoje použitie.

Cieľom je preto umožniť cenovo výhodný vývoj inovatívnych riešení pre verejné služby so širšími a globálnejšími možnosťami. S cieľom zabezpečiť dohodu, ktorá by bola prínosom pre verejných obstarávateľov aj pre spoločnosti zúčastnené na obstarávaní vo fáze pred komerčným využitím, sa riziká aj zisk z výskumu a vývoja delia medzi nimi tak, že obe strany majú motiváciu presadzovať širokú komercializáciu a uplatňovanie nových riešení.

pcp-scheme


Viac informácií: