Niečo o Industry 4.0

Priemysel 4.0 (štvrtá priemyselná revolúcia) je označenie pre súčasný trend digitalizácie, s ňou súvisiacej automatizácie výroby a zmien na trhu práce, ktoré so sebou prinesie. Je jednou z priorít rozvoja priemyslu v Európe a jej reindustrializácie. Pred nedávnom vyšla zaujímavá správa, ktorá predstavuje zásadné trendy a prístupy.

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) Európskeho parlamentu publikoval analýzu iniciatívy Industry 4.0. Analýza informuje o úlohe politík v oblasti priemyslu na úrovni EÚ v podpore členských štátov a podnikov v procese prepájania digitálnych technológií s priemyselnými výrobkami a službami. Štúdia predstavuje iniciatívu Priemysel 4.0, analyzuje technologický, sociálny a firemný rozmer zmeny a poskytuje politické odporúčania. Analýzu si môžete stiahnuť tu …

Industry 4.0 

Industry-4.0

Obrázok: Od Industry 1.0 k Industry 4.0. Zdroj: DFKI (2011)

Industry 4.0 bude aj jednou z tém konferencie a partnerských stretnutí Re-Industrialisation of the EU 2016, ktoré sa budú konať v Bratislave 26.-28.10.2016 počas Slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Prihláste sa čo najskôr a využite možnosť stretnúť prestížnych partnerov na bilaterálnych stretnutiach (zdarma) alebo zvýhodnené vstupné do 30.4.2016.

Rozhovor s riaditeľom spoločnosti SOVA Digital, Ing. Martinom Morháčom “Cesta k Industry 4.0” si môžete prečítať tu …

V článku sú použité informácie CZELO a Wikipedia.