Veľký prehľad financovania EÚ (aktualizovaná verzia 2017)

Európska komisia zverejnila aktualizovanú verziu publikácie o svojich finančných programoch pre firmy, neziskové organizácie, mladých ľudí, výskumníkov, poľnohospodárov či verejnoprávne subjekty vo forme grantov, úverov, záruk, investícií, dotácii alebo cien. Využite najmä odkazy na ďalšie prehľadné informácie na webe, ktoré sa v publikácii nachádzajú. Niektoré odkazy uvádzam i v texte nižšie.

prirucka-o-financovani

Dokument si môžete stiahnuť tu: Príručka o financovaní EÚ 2017 (PDF).

Online prehľad finančných nástrojov:

Možnosti financovania

Vyhľadať prebiehajúce a plánované výzvy na predkladanie návrhov.