Nové regulácie EÚ ohľadne online obchodov

Internet zmenil spôsob, akým spotrebitelia nakupujú a akým podniky inzerujú a predávajú svoje tovary a služby. Až 55% Európanov nakupuje online (2017 Consumer Scoreboard). Elektronický obchod umožňuje spotrebiteľom a podnikom komunikovať odlišne a zlepšuje podmienky pre spotrebiteľov z dôvodu nižších online cien a väčšieho výberu.

e-comm

V auguste 2017 vydala Európska komisia Oznámenie o dohľade nad trhom s výrobkami predávanými online. Cieľom tohto oznámenia je pomôcť orgánom členských štátov pri presadzovaní právnych predpisov EÚ o bezpečnosti nepotravinárskych výrobkov a o ich súlade s právnymi predpismi.

Pri online predaji sa za najrelevantnejšie považujú tieto tri hlavné aspekty právneho rámca EÚ, ktoré sa riešia v oznámení:

  • pojem „uvedenie na trh“,
  • povinnosti orgánov dohľadu nad trhom a
  • povinnosti dotknutých hospodárskych subjektov.

Zdroj: E-commerce: making online shopping safer for consumers 

Viac informácií: Oznámenie o dohľade nad trhom s výrobkami predávanými online (slovenská verzia)