Výsledky schémy Fast Track to Innovation 2015-2016

Pilotná schéma projektov programu Horizont 2020, ktoré financovali uvedenie nových produktov, technológií a služieb na trh “Fast Track to Innovation” (FTI) bola po dvoch rokoch uzavretá. Bolo rozdelených 200 miliónov eur pre 426 organizácií z 27 krajín. Slovensko boduje s dvomi účasťami.

Schéma FTI prejde interným hodnotením a EK rozhodne o jej ďalšom pokračovaní. Viac informácií o FTI si môžete prečítať tu.

fti_final_00

fti_final_01

Viac informácií o hodnotení FTI.