V ČR budú financovať dobre hodnotené, no neúspešné projekty SME Instrument

V Čechách sa podarilo to, čo sa na Slovensku zdá ako sci-fi. A síce podporiť dobre hodnotené, no neúspešné projekty SME Instrument. Po lokálnej schéme, ktorú spustil ešte minulý rok Juhomoravský kraj spolu s mestom Brno, je to ďalšia možnosť reálne pomôcť firmám pri rozvoji podnikania a uvádzania inovatívnych produktov na trh.

Technologická Agentúra Českej republiky sa rozhodla podporiť držiteľov tzv. Seal of Excellence v programe Nástroj pre MSP Horizont 2020. Seal of Excellence je “pečať kvality”, ktorú dostane žiadateľ, ktorý dosiahol prahu spôsobilosti na financovanie, avšak z dôvodu nedostatku prostriedkov podporený nebol. TA ČR novo umožní týmto subjektom z Českej republiky získať podporu z programu GAMA. Zatiaľ sa bude jednať o projekty fázy 1. Podrobnosti nájdete nižšie v zdroji článku.

Prevzaté z H2020.cz.

2 thoughts on “V ČR budú financovať dobre hodnotené, no neúspešné projekty SME Instrument

  1. Nerozumiem, prečo to je na Slovensku scifi. Sú na to vyčlenené prostriedky v rámci OP VaI. Mohli to byť veľmi jednoducho čerpané prostriedky, bez zvýšenej administratívnej náročnosti, veď projekty už boli odborne zhodnotené. Stačilo doplniť povinné prílohy potrebné pre SK a mohli uvoľniť financovanie.

    Páči sa mi

  2. Zdieľam neporozumenie a dúfam, že práve ukážky, že to naozaj ide v iných regiónoch, môžu byť pre zodpovedných motivujúce …

    Páči sa mi

Komentáre sú uzavreté.