Pripravte sa už dnes: Návrhy rámcov pracovných programov Horizont 2020 na roky 2018-2020

Európska komisia oficiálne zverejnila všetky návrhy rámcov pracovných programov (tzv. “scoping papers”, teda dokumentov, ktoré predstavujú definície tém, ktoré by mali získať financovanie) z programu Horizont 2020 na roky 2018-2020.

Následne v priebehu roku 2017 budú tieto témy rozpracované do podrobných pracovných programov pre jednotlivé oblasti financovania. Tak sa môžu záujemcovia pripraviť vopred na budúce výzvy, zostaviť konzorciá a plány výskumu či komerčného využitia.

Môžete si ich stiahnuť tu (jeden archív so 17 dokumentmi pre všetky oblasti).

h2020_scopingpapers_18-20