Fast Track to Innovation bude opäť pokračovať. Od 2018 bude k dispozícii 100 mil. eur ročne.

Európska komisia bude v programe Horizont 2020 od roku 2018 opäť pokračovať so schémou pre zavádzanie nových produktov na trh pre veľké i malé firmy – Fast Track to Innovation (FTI). Ak plánujete podávať projekty v tejto oblasti, môžete začať s prípravou. Plánované objemy financovania sú 100 mil. eur ročne. Najbližšia uzávierka by mala byť vo februári 2018. 

FTI financuje projekty blízko trhu (s ukončených výskumom a vývojom, ktoré ešte neboli komerčne nasadené), ktoré budú realizované malými medzinárodnými konzorciami. Zmyslom schémy je podpora projektov, ktoré by inak nezískali financovanie z komerčných zdrojov a skrátenie času nasadenia nových riešení na trh. Predpokladaná doba uzavretia zmluvy na projekt je 6 mesiacov od uzavretia výzvy. Pri schéme FTI nie je obmedzená účasť firemného sektora len na MSP a teda zúčastniť sa ho môžu aj veľké spoločnosti.

Viac informácií o FTI nájdete tu …