SME Instrument a Fast Track to Innovation podporia do roku 2020 tisíce európskych firiem

Program Horizont 2020 financuje dve zaujímavé iniciatívy, ktoré sú určené pre firmy, ktoré chcú uviesť na trh špičkové a inovatívne produkty, ktoré vyvinuli aspoň do štádia prototypu. Celkovo bude do konca roku 2020 podporených niekoľko tisíc európskych firiem grantami v celkovej hodnote 3,5 miliardy eur.

SME Instrument (Nástroj pre MSP) je zameraný na mimoriadne inovačné MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál. Ponúka paušálne sumy na štúdie realizovateľnosti (paušál 50 tisíc na štúdiu) a granty na hlavnú fázu inovačného projektu (predvádzanie, tvorba prototypov, skúšanie, rozvoj použiteľnosti až do 2,5 milióna). V priebehu programu Horizont 2020 sa očakáva financovanie projektov v celkovej sume príspevku až 3 miliardy eur. Viac informácií o schéme.

Financovanie Fast Track to Innovation (FTI) sa začalo v roku 2015 ako pilotné opatrenie do roku 2016. Od roku 2018 bude opäť pokračovať s rozpočtom 100 miliónov eur ročne. Trvalo otvorené výzvy vedené novátormi budú zacielené na inovačné projekty riešiace akékoľvek oblasti technológie alebo spoločenských problémov. V priebehu programu Horizont 2020 sa očakáva financovanie projektov v celkovej sume príspevku 0,5 miliardy eurViac informácií o schéme.

Oba programy budú pokračovať aj v období 2018-2020 podľa upravených pravidiel v rámci novo zriadenej Európskej rady pre inovácie (EIC), na ktorú prejdú aktivity a zodpovednosti z Výkonnej agentúry pre podnikanie MSP (EASME). Najdôležitejšou novinkou je možnosť predkladania projektov bez obmedzenia tém.

Ďalšie novinky už čoskoro na seminári v Bratislave – poznačte si dátum na 1.12.2017! Začiatkom decembra tiež v Košiciach…

Ďalšie informácie k SME Instrument:

Ďalšie informácie k FTI:

Zdroj podkladu grafiky: Donald Tong @ Pexels