SME Instrument a Fast Track to Innovation podporia do roku 2020 tisíce európskych firiem

Program Horizont 2020 financuje dve zaujímavé iniciatívy, ktoré sú určené pre firmy, ktoré chcú uviesť na trh špičkové a inovatívne produkty, ktoré vyvinuli aspoň do štádia prototypu. Celkovo bude do konca roku 2020 podporených niekoľko tisíc európskych firiem grantami v celkovej hodnote 3,5 miliardy eur.

smeinst_fti_17

SME Instrument (Nástroj pre MSP) je zameraný na mimoriadne inovačné MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál. Ponúka paušálne sumy na štúdie realizovateľnosti (paušál 50 tisíc na štúdiu) a granty na hlavnú fázu inovačného projektu (predvádzanie, tvorba prototypov, skúšanie, rozvoj použiteľnosti až do 2,5 milióna). V priebehu programu Horizont 2020 sa očakáva financovanie projektov v celkovej sume príspevku až 3 miliardy eur. Viac informácií o schéme.

Financovanie Fast Track to Innovation (FTI) sa začalo v roku 2015 ako pilotné opatrenie do roku 2016. Od roku 2018 bude opäť pokračovať s rozpočtom 100 miliónov eur ročne. Trvalo otvorené výzvy vedené novátormi budú zacielené na inovačné projekty riešiace akékoľvek oblasti technológie alebo spoločenských problémov. V priebehu programu Horizont 2020 sa očakáva financovanie projektov v celkovej sume príspevku 0,5 miliardy eurViac informácií o schéme.

Oba programy budú pokračovať aj v období 2018-2020 podľa upravených pravidiel v rámci novo zriadenej Európskej rady pre inovácie (EIC), na ktorú prejdú aktivity a zodpovednosti z Výkonnej agentúry pre podnikanie MSP (EASME). Najdôležitejšou novinkou je možnosť predkladania projektov bez obmedzenia tém.

Viac informácií už čoskoro na seminári: Podpora slovenských inovatívnych firiem a nový SME Instrument od roku 2018 (1.12.2017 v Bratislave a 4.12.2017 v Košiciach):

smeinst2018_01

Ďalšie informácie k SME Instrument:

Ďalšie informácie k FTI:

Zdroj podkladu grafiky: Donald Tong @ Pexels