Novinky pre SME Instrument po 2018: rozšírenie tém, rozpočtu a zavedenie pohovorov

V rámci pripravovaných zmien v schéme SME Instrument v programe Horizont 2020, ktorá od budúceho roku prejde pod Európsku radu pre inovácie (European Innovation Council / EIC) sa musíme pripraviť na viacero zmien. V súčasnosti pripravovaný pracovný program na obdobie 2018-2020 prináša niekoľko významných noviniek, ktoré sa uvedú do praxe k prvej uzávierke roku 2018.

Z dôležitých noviniek vyberám:

  • zriadenie novej agentúry (EIC), ktorá prevezme inovačnú agendu (okrem schémy SME Instrument by to mali byť aj Fast Track to Innovation, FET Open a Prizes – Ceny programu Horizont 2020),
  • zrušenie tematického obmedzenia (návrhy bude možné podať v akejkoľvek oblasti),
  • navýšenie rozpočtov (priemerne o 1/3 oproti predchádzajúcemu obdobiu),
  • zavedenie pohovorov (interviews) s najlepšie hodnotenými návrhmi (predkladatelia budú pozvaní do Európskej komisie na osobné predstavenie projektov a pohovory s hodnotiteľmi),
  • vyššie zapojenie investorov do hodnotenia i pohovorov s firmami (Európska komisia vyhlasuje výzvu na vyššie zapojenie investorov do procesu hodnotenia).

Naďalej ostávajú v platnosti ostatné pravidlá fingovania schémy SME Instrument, vrátane plánovaných 4 uzávierok (cut-off dates) ročne pre obe fázy schémy.

Plánovaný nárast rozpočtov SME Instrument:

smeinst_budget_2014-2020

UPOZORNENIE: Uvedené zmeny sú avizované v rámci prípravných dokumentov, ktorých finálne znenie odsúhlasí programový výbor v priebehu 2. polroka 2017. Z mojich skúseností nepredpokladám výrazné zmeny.

Viac informácií o SME Instrument: