Výročná správa APVV za rok 2016

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vydáva výročnú správu o svojej činnosti za rok 2016. Nájdete v nej informácie tak o súčasných, ako aj o nových aktivitách APVV. Agentúra za rok 2016 hospodárila s rozpočtom vyše 29 mil. eur. 

Výročná správa o činnosti APVV za rok 2016 – verzia na stiahnutie  [pdf, 3 MB].

Prevzaté z APVV.sk