Výskumné systémy vo vybraných krajinách sveta

Technologické centrum AV ČR zverejnilo interaktívnu aplikáciu, s ktorej využitím je možné získať informácie o štruktúre a riadení výskumného systému, výskumných organizáciách, zapojenie do medzinárodnej výskumnej spolupráce a ďalšie údaje v dvadsiatich zahraničných krajinách (vrátane Slovenska). V databáze sú uvedené aj základné indikátory a navrhnuté oblasti perspektívne pre bilaterálnu výskumnú spoluprácu.

Aplikácia umožňuje zobraziť informácie o správe a riadení systému VaV, medzinárodnej spolupráci, najvýznamnejších výskumných organizáciách a o základných ukazovateľoch pre vybrané krajiny.

Internetová aplikácia a databázy je dostupná na adrese http://rdsyst.tc.cas.cz/.

tccas_vyskumnesystemy

Prevzaté zo stránky Technologického centra AV ČR.