Európska komisia hľadá investorov na posudzovanie projektov SME Instrument

V súvislosti s pripravovanými zmenami, ktoré popisujem v predchádzajúcom článku, v hodnotení projektov SME Instrument, ktorý podporuje MSP pri uvádzaní inovácií na trh, od budúceho roku sa hľadajú skúsení investori na vzdialené hodnotenie projektov a interview z najsľubnejšími predkladateľmi projektov.

smeinst_investors

Kto sa hľadá, ako môžu investori pomôcť a čo sami získajú:

smeinst_expert_evaluators_0

Viac informácií: https://ec.europa.eu/easme/en/investor