15 rýchlych faktov o SME Instrument

SME Instrument je nástrojom Európskej únie, ktorý od roku 2014 podporuje investície do uvedenia prelomových inovácií na trh. Nádejné malé a stredné podniky môžu získať grant až do 2,5 milióna euro, podporu rozvoja podnikania firmy a koučing. Pozrite si zhrnutie 15 faktov o tomto nástroji na základe údajov 2014-2015: 

 1. Ambiciózny program preinvestuje do roku 2020 približne 3 miliardy eur do 7500 MSP
 2. Vysoká konkurencia s mierou úspešnosti 8% pre fázu 1 a 6% pre fázu 2
 3. Populárny a cielený program zaznamenal už vyše 20 tisíc žiadostí, pričom 88% firiem žiadalo o prostriedky programu po prvý krát
 4. Jednoduchý a rýchly. Len 10 (fáza 1), resp. 30 (fáza 2) stranový návrh a vyhodnotenie do niekoľkých týždňov
 5. Zaujímavé financovanie – 50 tisíc eur na štúdiu realizovateľnosti (fáza 1) a až 2,5 milióna na testovanie, validácie a uvedenie produktu na trh (fáza 2)
 6. Rýchle financovanie – za 2 roky bolo zafinancovaných 1400 projektov sumou 500 miliónov eur
 7. Flexibilný a otvorený pre akékoľvek jednotlivé firmy alebo konzorciá z akéhokoľvek sektoru
 8. Až tretina úspešných firiem sú mladé, malé a rastúce firmy do 10 zamestnancov a 3 rokov podnikateľskej histórie
 9. Najpopulárnejšie aktivity sú vo výrobe a najatraktívnejšia téma je ICT
 10. Najúspešnejšie sú firmy zo Španielska a Talianska, najefektívnejšie z Írska
 11. Najvyššou prioritou rozvoja podnikania sú noví zákazníci a distribučné kanály
 12. Rastový potenciál ohodnotil aj Venture Radar / Deloitte Fast Growing
 13. 11% firiem je z akcelerátorov a 12% sú spin-offy z akademického prostredia
 14. Lepší prístup k súkromným prostriedkom – 3 krát viac súkromných investícií, rýchlejší vstup na trh
 15. Očakávaný rast firiem v prvej fáze je až 400% v obrate a 100% v zamestnanosti

15 rýchlych faktov o SME Instrument si môžete stiahnuť tu …

Ďalšie informácie: