Výkonnosť európskej vedy, výskumu a inovácií a odporúčania pre budúcnosť

Digitalizovaná výroba, genomika, umelá inteligencia či internet vecí sú významné technológie ovplyvňujúce rozvoj európskeho hospodárstva i spoločnosti. Predstavujú príležitosť pre firmy i výskumné organizácie. Na ich rozvoj je však potrebné nastaviť systém vedy, výskumu a inovácií, ktorý zohľadňuje nové trendy, potreby trhu i spoločnosti.

V aktuálnej správe o výkonnosti európskej vedy, výskumu a inovácií sa dozviete zaujímavé štatistiky a porovnania jednotlivých krajín EÚ, USA, Južnej Kórey a Japonska.

srip-2018

Hlavné odporúčania pre nastavenie podpory výskumu a inovácií:

  1. Zvýšiť investície do nehmotného majetku
  2. Naliehavo prehodnotiť verejnú podporu výskumu a vývoja, a to najmä v prípade prielomových inovácií, ktoré vytvárajú trh
  3. Zlepšiť podmienky na urýchlenie vytvárania a šírenia poznatkov otvorením národných systémov vedy a inovácií
  4. Zabezpečiť regulácie priaznivé pre inovácie a inovačné politiky, ktoré podporujú transformačné inovácie a šírenie inovácií medzi sektormi
  5. Prehodnotiť politiku hospodárskej súťaže v digitálnej ekonomike
  6. Dokončiť budovanie vnútorného trhu EÚ vo všetkých odvetviach s cieľom podporiť rýchle rozširovanie inovácií
  7. Posilniť dostatočný prístup k rizikovému kapitálu v Európe na podporu inovácií
  8. Posilniť tempo štrukturálnych reforiem a zlepšiť rámcové podmienky na vytvorenie, rast a riadny odchod firiem, odblokovanie zdrojov od neproduktívnych firiem
  9. Zvýšiť kapacity v oblasti výskumu a inovácií v celej EÚ
  10. Otvorenie európskej vedy svetu

Stiahnite si zhrnutie alebo kompletnú správu. Prípadne si pozrite video: