Štúdia o vývoji rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie

Európsky parlament zverejnil štúdiu s názvom „Rámcové programy EÚ pre výskum a inovácie: vývoj a kľúčové údaje od 1. RP po program Horizont 2020 v kontexte príprav 9. RP.“

ep_history_of_fps

Cieľom dokumentu je poskytnúť prehľad o vývoji rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie. Zameriava sa na vývoj právneho základu pri prijímaní programu, jeho štruktúru a rozpočet. Štúdia ďalej zdôrazňuje kľúčové otázky a výzvy, ktoré bude potrebné riešiť v nasledujúcom období v rámci prípravy a prijatia 9. RP.

Nárast rozpočtov rámcových programov EÚ (prevzaté z publikácie):

ep_history_of_fps_budgets

Ako sa rámcové programy vyvíjali, nástroje použité na ich implementáciu sa značne diverzifikovali. Granty pre nadnárodné výskumné projekty spolupráce boli doplnené okrem iného rozvojom verejno-verejných a verejno-súkromných partnerstiev, zriadením nových štruktúr, ako je Európska rada pre výskum (ERC) a Európsky inštitút pre inovácie a technológie (EIT).

Na jeseň 2017 sa očakáva spustenie diskusie o štruktúre a prioritách 9. RP, štúdia poukazuje na kľúčové otázky, o ktorých sa bude rokovať v nasledujúcich rokoch.

Štúdiu si môžete stiahnuť tu…

Informácie prevzaté zo SLORD.sk a doplnené z publikácie.