SME Instrument podporí ďalších 119 projektov vo fáze 1. Slovenské firmy opäť neuspeli

Vo výzve k 6.9.2017 prijala Komisia celkovo 2079 oprávnených projektových návrhov. Bolo podporených ďalších 119 MSP (117 projektov) z 24 krajín. Najväčšie zastúpenie vo vybraných projektoch má Španielsko (17), Taliansko (14) a Nemecko (10). Žiaľ slovenské firmy nebodovali.

SME Instrument (Nástroj pre MSP) je zameraný na mimoriadne inovačné MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál. Fáza 1 ponúka paušálne sumy na štúdie realizovateľnosti – 50 tisíc eur na štúdiu.

Väčšina podporených projektových návrhov bola z oblasti informačno-komunikačných technológií (29), dopravy (16) ako aj nízko-uhlíkových a energetických systémov (15).
Od spustenia nástroja SME Instrument (1. január 2014) bolo v rámci jeho prvej fázy podporených celkovo 2.422 MSP.

sept_2017_cut-off_countries_big

Posledný termín pre uzávierku prvej fázy SME Instrument je 7. november 2017. Následne bude schéma fungovať podľa nových pravidiel. Viac informácií už čoskoro na seminári: Podpora slovenských inovatívnych firiem a nový SME Instrument od roku 2018 (1.12.2017 v Bratislave a 4.12.2017 v Košiciach) – prihláste sa už dnes:

smeinst2018_01

Ďalšie informácie k SME Instrument:

Použité informácie zo SLORD.sk a Európskej komisie