Koordinujete alebo riešite projekt v programe Horizont 2020? Tieto služby vám môžu pomôcť

Európska komisia spustila novú službu, ktorá má pomôcť šíriť výsledky z projektov financovaných z EÚ, ktorá môže pomôcť vášmu projektu ovplyvniť trh, partnerov, kľúčových hráčov i potenciálnych užívateľov. Prihlásiť sa je možné do 30.11.2017.

Úplný zoznam spoločných služieb rozširovania H2020 a usmernenie o tom, ako podať žiadosť, nájdete na tejto adrese (PDF).

h2020_links_coor

Ďalšie užitočné informácie a služby pre udržateľnosť vášho projektu a následné kroky:

Prečítajte si tiež na InnoNews: