Leták: Otvorený prístup v programe Horizont 2020

TC AV ČR vydalo leták, ktorý na šiestich stránkach poskytuje základné informácie o problematike otvoreného prístupu k vedeckým informáciám v programe Horizont 2020 vrátane súvisiacich webových odkazov. Pokračovať v čítaní článku “Leták: Otvorený prístup v programe Horizont 2020”

Informačné letáky (nielen) pre oblasť dopravy v programe Horizont 2020

Krátke, prehľadné a jasné. Také sú informačné materiály o rôznych oblastiach, ktoré sa dotýkajú prípravy a realizácie projektov programu Horizont 2020. Hoci niektoré sú špecifické pre oblasť dopravy, väčšina z nich je použiteľná pre akúkoľvek oblasť programu. Pokračovať v čítaní článku “Informačné letáky (nielen) pre oblasť dopravy v programe Horizont 2020”

Povinnosti vyplývajúce z otvoreného prístupu programu Horizont 2020

Koordinátori projektov v programe Horizont 2020 ako aj 7. rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj majú záväzky vyplývajúce z nariadenia Európskej komisie o otvorenom prístupe. Pozrite sa o čo ide… Pokračovať v čítaní článku “Povinnosti vyplývajúce z otvoreného prístupu programu Horizont 2020”

Ako na projekty ICT v Horizonte 2020 (Videá)

Ak pripravujete projekt do oblasti ICT v programe Horizont 2020 (ale nielen tam), môžu sa hodiť videá pripravené v rámci projektu Ideal-ist, ktoré vysvetľujú témy na roky 2018-2020, SME Instrument, PPP, Open data, štandardizáciu a obsahujú aj tipy hodnotiteľov. Pokračovať v čítaní článku “Ako na projekty ICT v Horizonte 2020 (Videá)”

Koordinujete alebo riešite projekt v programe Horizont 2020? Tieto služby vám môžu pomôcť

Európska komisia spustila novú službu, ktorá má pomôcť šíriť výsledky z projektov financovaných z EÚ, ktorá môže pomôcť vášmu projektu ovplyvniť trh, partnerov, kľúčových hráčov i potenciálnych užívateľov. Prihlásiť sa je možné do 30.11.2017. Pokračovať v čítaní článku “Koordinujete alebo riešite projekt v programe Horizont 2020? Tieto služby vám môžu pomôcť”

Workshop k otvorenému prístupu (open access) vo vede (Bratislava, 23.10.2017)

K tématike otvoreného prístupu, ktorý je vyžadovaný aj v programoch Horizont 2020, sa bude konať dňa 23.októbra 2017 Národný workshop OpenAIRE. Uskutoční sa v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Pokračovať v čítaní článku “Workshop k otvorenému prístupu (open access) vo vede (Bratislava, 23.10.2017)”

Podpora pre otvorený prístup (open access) aj na Slovensku

Pre projekty programu Horizont 2020 platí už od polovice minulého roku povinnosť otvoreného prístupu (open access), o ktorom som už písal v predchádzajúcom príspevku. Na podporu tohto procesu Európska komisia financuje projekt OpenAIRE, ktorého slovenským zástupcom je CVTI SR. 23.10.2017 sa bude konať v Bratislave seminár pre túto oblasť. Pokračovať v čítaní článku “Podpora pre otvorený prístup (open access) aj na Slovensku”

Právna analýza povinností otvoreného prístupu v H2020

Pre projekty H2020 platí už od polovice minulého roku povinnosť otvoreného prístupu (open access), o ktorom som už písal v predchádzajúcom príspevku. Pre organizácie, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje určite ocenia právnu analýzu, ktorú pripravilo Technologické centrum AV ČR v najnovšom vydaní časopisu Echo. Zaoberá sa okrem iného aj problematikou verejných licencií, rozširovania či ochrany osobných údajov. Kompletný časopis Echo 05/2016 si môžete stiahnuť tu.

Od júla platí v Horizonte 2020 nová povinnosť pre otvorený prístup

Od júla 2016 platí plošne pre všetky nové projekty programu Horizont 2020 povinnosť uplatňovať otvorený prístup k výskumným dátam (Open Access). Prečítajte si nižšie o čo ide, keď budete pripravovať nové projekty, alebo sa stanete súčasťou konzorcia, aby ste predišli prípadným prekvapeniam.
Pokračovať v čítaní článku “Od júla platí v Horizonte 2020 nová povinnosť pre otvorený prístup”

Seminár: Open Access v Horizonte 2020 (5.4.2016)

V priebehu seminára bude predstavené smerovanie Európskej komisie v oblasti otvoreného prístupu k vedeckým informáciám („OA“), ktoré okrem iného viedlo k založeniu povinnosti on-line bezplatne sprístupňovať vedecké publikácie, ktoré sú výsledkom projektu Horizont 2020; táto povinnosť sa na rozdiel od 7.RP týka všetkých príjemcov grantov Horizont 2020.

Účastníci seminára sa dozvedia, ako postupovať, aby bola OA povinnosť týkajúca sa publikácií splnená. Úplnou novinkou v porovnaní so 7.RP je pilotný program otvorené výskumné dáta, ktorý spočíva v povinnosti on-line bezplatne sprístupňovať navyše aj výskumné dáta, ktoré predstavujú projektové výstupy. Bude vysvetlené, koho sa tato povinnosť týka, ako ju splniť a aké sú výnimky. V závere seminára bude vysvetlené, ako sa OA politika EÚ (prítomná najmä v programe Horizont 2020) postupne premieta do OA politik jednotlivých členských štátov EÚ. Pokračovať v čítaní článku “Seminár: Open Access v Horizonte 2020 (5.4.2016)”