Novinky pre otvorený prístup (open access) v programe Horizont 2020

Pre všetky výskumné projekty programu Horizont 2020 platí povinnosť otvoreného prístupu. Pozrite sa, čo zahŕňa a využite podporu národnej kancelárie pri CVTI SR.

openaire

Open Access mandát: všetky projekty H2020 musia zabezpečiť otvorený prístup ku všetkým recenzovaným vedeckým publikáciám, ktoré sú výsledkom projektových aktivít cez verejný repozitár. Pod verejným repozitárom je myslený repozitár, ktorý poskytuje dlhodobý prístup a je verejne prístupný komukoľvek bez použitia hesla.

Otvorený prístup zabezpečený iba cez vydavateľa nie je dostatočný. Prístup by mal byť zabezpečený okamžite, alebo 6 (prípadne 12) mesiacov od publikovania v prípade platnosti embarga zo strany vydavateľa. Nedodržanie uvedenej doby môže viesť okrem iných opatrení aj k zníženiu grantu.

Open Research Data pilot: Ak sa Váš projekt neodhlásil z Open Research Data Pilot je nevyhnutné:

Potrebujete viac informácií? Naše príručky poskytujú prehľad mandátov pre otvorený prístup k publikáciám alebo k výskumným dátam. Obsiahlejšie informácie môžete nájsť vo webinároch Horizon 2020 Open Science Policies.

Služby a nástroje: viac informácií o tom ako funguje otvorený prístup nájdete tu.

Informácie pripravil projekt OpenAIRE, ktorý podporuje politiky Európskej komisie v oblasti otvoreného prístupu. Centrum vedecko-technických informácií SR je NOAD (National Open Access Desk) za Slovensko.