Visegrad Scholarship Program: Výzvy na podporu mobilít

Medzinárodný Višegrádsky fond vypísal výzvy na podporu mobilít. Výzva je určená na štipendijné pobyty na zahraničných univerzitách vyšehradského priestoru. O štipendiá môžu žiadať študenti v magisterských a doktorandských programoch, vrátane výskumníkov zo všetkých vedeckých disciplín.

visegrad-fund-logo

Žiadatelia môžu byť občania Višegradských štátov a môžu sa uchádzať o študijný pobyt na akejkoľvek akreditovanej univerzite alebo ústavu vo V4 a v krajinách východného partnerstva a západných krajín Balkánu.

Žiadatelia môžu žiadať o podporu v dĺžke 1 až 2 semestrov v prípade doktorandského štúdia a až 4 semestrov v prípade magisterského štúdia. Podpora je formou jednej vyplatené sumy prijímací univerzite vo výške 1,500 EUR za semester a sumou 2,300 EUR pre žiadateľa za semester.

Termín odovzdávania žiadostí bude 15. marca 2020.

Viac informácií nájdete tu.

Použité informácie zo stránky evropskyvyzkum.cz