Informačné dni pre samosprávu o fondoch a grantoch (B. Bystrica, Bratislava, Košice)

Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími partnermi, vrátane aktívnej účasti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR organizuje na jar 2019 sériu troch podujatí s názvom INFODNI PRE SAMOSPRÁVU, určených pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ, avšak chýbajú im komplexné informácie o všetkých možnostiach. Continue reading “Informačné dni pre samosprávu o fondoch a grantoch (B. Bystrica, Bratislava, Košice)”

Skúsenosti z podpory podnikania – prezentácia best practices medzi V4 a Ukrajinou

S podporou IVF a za účasti za účasti tvorcov politík, inovačných odborníkov, manažérov a výskumníkov bol pripravený dokument „Zdieľanie osvedčených postupov v podpore podnikania medzi krajinami V4 a Ukrajinou“. Continue reading “Skúsenosti z podpory podnikania – prezentácia best practices medzi V4 a Ukrajinou”

V4 Innovators ponúka stáže v Izraeli pre začínajúcich podnikateľov a startupistov

Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) vyhlásil 21. 9. 2018 výzvu pre začínajúcich podnikateľov a startupistov. Sedem vybraných záujemcov zo Slovenska sa môže v decembri 2018 zúčastniť stáže v Izraeli, počas ktorej im experti poradia, ako zhodnotiť a zvýšiť trhový potenciál. Žiadosti je možné podávať do 22. 10. 2018. Continue reading “V4 Innovators ponúka stáže v Izraeli pre začínajúcich podnikateľov a startupistov”

Ďalší termín uzávierky Medzinárodného vyšehradského fondu je 1.10.2018

Granty Medzinárodného vyšehradského fondu sú vyčlenené na projekty regionálnej spolupráce na podporu inovatívnych myšlienok v rôznych oblastiach. Ďalší termín uzávierky predkladania žiadostí o grant Medzinárodného vyšehradského fondu je stanovený na 1. októbra 2018. Continue reading “Ďalší termín uzávierky Medzinárodného vyšehradského fondu je 1.10.2018”

Visegrádsky fond rozdelil za posledných 17 rokov viac ako 75 miliónov

Od roku 2000 funguje Visegrádsky fond, ktorý podporuje granty a mobility nielen pre krajiny V4, ale aktuálne zahŕňa aj Východné partnerstvo a Západný Balkán. Venuje sa tiež témam ako inovácie, podnikanie, výskum a vývoj. Ročný rozpočet je približne 8 miliónov eur. Continue reading “Visegrádsky fond rozdelil za posledných 17 rokov viac ako 75 miliónov”

Visegrádský fond vyhlásil nové výzvy s uzávierkou 1.2.2018

Medzinárodný Visegrádsky Fond podporuje spoluprácu medzi Českou republikou, Slovenskom, Maďarskom a Poľskom. Fondom je riadené niekoľko grantových programov, vďaka ktorým sú podporované projekty najmä v oblasti vedy a výskumu, kultúry, demokratických hodnôt a médií, spoločenského vývoja, regionálneho rozvoja alebo verejnej politiky a inštitucionálneho partnerstva.  Continue reading “Visegrádský fond vyhlásil nové výzvy s uzávierkou 1.2.2018”