Visegrad Scholarship Program: Výzvy na podporu mobilít

Medzinárodný Višegrádsky fond vypísal výzvy na podporu mobilít. Výzva je určená na štipendijné pobyty na zahraničných univerzitách vyšehradského priestoru. O štipendiá môžu žiadať študenti v magisterských a doktorandských programoch, vrátane výskumníkov zo všetkých vedeckých disciplín. Pokračovať v čítaní článku “Visegrad Scholarship Program: Výzvy na podporu mobilít”

Informačné dni pre samosprávu o fondoch a grantoch (B. Bystrica, Bratislava, Košice)

Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími partnermi, vrátane aktívnej účasti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR organizuje na jar 2019 sériu troch podujatí s názvom INFODNI PRE SAMOSPRÁVU, určených pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ, avšak chýbajú im komplexné informácie o všetkých možnostiach. Pokračovať v čítaní článku “Informačné dni pre samosprávu o fondoch a grantoch (B. Bystrica, Bratislava, Košice)”

Skúsenosti z podpory podnikania – prezentácia best practices medzi V4 a Ukrajinou

S podporou IVF a za účasti za účasti tvorcov politík, inovačných odborníkov, manažérov a výskumníkov bol pripravený dokument „Zdieľanie osvedčených postupov v podpore podnikania medzi krajinami V4 a Ukrajinou“. Pokračovať v čítaní článku “Skúsenosti z podpory podnikania – prezentácia best practices medzi V4 a Ukrajinou”

V4 Innovators ponúka stáže v Izraeli pre začínajúcich podnikateľov a startupistov

Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) vyhlásil 21. 9. 2018 výzvu pre začínajúcich podnikateľov a startupistov. Sedem vybraných záujemcov zo Slovenska sa môže v decembri 2018 zúčastniť stáže v Izraeli, počas ktorej im experti poradia, ako zhodnotiť a zvýšiť trhový potenciál. Žiadosti je možné podávať do 22. 10. 2018. Pokračovať v čítaní článku “V4 Innovators ponúka stáže v Izraeli pre začínajúcich podnikateľov a startupistov”

Ďalší termín uzávierky Medzinárodného vyšehradského fondu je 1.10.2018

Granty Medzinárodného vyšehradského fondu sú vyčlenené na projekty regionálnej spolupráce na podporu inovatívnych myšlienok v rôznych oblastiach. Ďalší termín uzávierky predkladania žiadostí o grant Medzinárodného vyšehradského fondu je stanovený na 1. októbra 2018. Pokračovať v čítaní článku “Ďalší termín uzávierky Medzinárodného vyšehradského fondu je 1.10.2018”

Visegrádsky fond rozdelil za posledných 17 rokov viac ako 75 miliónov

Od roku 2000 funguje Visegrádsky fond, ktorý podporuje granty a mobility nielen pre krajiny V4, ale aktuálne zahŕňa aj Východné partnerstvo a Západný Balkán. Venuje sa tiež témam ako inovácie, podnikanie, výskum a vývoj. Ročný rozpočet je približne 8 miliónov eur. Pokračovať v čítaní článku “Visegrádsky fond rozdelil za posledných 17 rokov viac ako 75 miliónov”

Visegrádský fond vyhlásil nové výzvy s uzávierkou 1.2.2018

Medzinárodný Visegrádsky Fond podporuje spoluprácu medzi Českou republikou, Slovenskom, Maďarskom a Poľskom. Fondom je riadené niekoľko grantových programov, vďaka ktorým sú podporované projekty najmä v oblasti vedy a výskumu, kultúry, demokratických hodnôt a médií, spoločenského vývoja, regionálneho rozvoja alebo verejnej politiky a inštitucionálneho partnerstva.  Pokračovať v čítaní článku “Visegrádský fond vyhlásil nové výzvy s uzávierkou 1.2.2018”