Tretia výzva na podporu spolupráce slovenských a izraelských podnikov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) vyhlásilo v poradí už tretiu Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael. Continue reading “Tretia výzva na podporu spolupráce slovenských a izraelských podnikov”

V4 Innovators ponúka stáže v Izraeli pre začínajúcich podnikateľov a startupistov

Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) vyhlásil 21. 9. 2018 výzvu pre začínajúcich podnikateľov a startupistov. Sedem vybraných záujemcov zo Slovenska sa môže v decembri 2018 zúčastniť stáže v Izraeli, počas ktorej im experti poradia, ako zhodnotiť a zvýšiť trhový potenciál. Žiadosti je možné podávať do 22. 10. 2018. Continue reading “V4 Innovators ponúka stáže v Izraeli pre začínajúcich podnikateľov a startupistov”

Seminár pre žiadateľov o dotácie pre spoločné slovensko-izraelské inovačné projekty (Bratislava, 27.9.2018)

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozýva na seminár k pripravovanej už  tretej Výzve na podporu spoločných slovensko-izraelských projektov v oblasti experimentálneho výskumu a vývoja. Podujatie sa uskutoční 27. septembra 2018 v Bratislave. Continue reading “Seminár pre žiadateľov o dotácie pre spoločné slovensko-izraelské inovačné projekty (Bratislava, 27.9.2018)”

APVV vyhlásilo ďalšie bilaterálne výzvy na spoluprácu s Portugalskom a Izraelom

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v SR a v Izraelskom štáte a medzi organizáciami v SR a v Portugalskej republike. Continue reading “APVV vyhlásilo ďalšie bilaterálne výzvy na spoluprácu s Portugalskom a Izraelom”

Podpora startupov i zrelých firiem v rámci slovensko-izraelskej spolupráce

Úspešne sa rozbehla spolupráca medzi Slovenskom a Izraelom v podpore startupov. Ešte do konca októbra 2016 je otvorená výzva pre bilaterálnu spoluprácu s rozpočtom 2 mil. eur. 4 vybrané startupy sa tiež zúčastnili na najväčšom inovačnom veľtrhu v Izraeli DLD Innovation Festival a bola podporená aktivita V4 Innovation Gateway.  Continue reading “Podpora startupov i zrelých firiem v rámci slovensko-izraelskej spolupráce”

Výzva na výskumno-vývojovú spoluprácu slovenských a izraelských firiem

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustí v auguste 2016 výzvu, kde podporí spoluprácu slovenských a izraelských firiem v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.  Continue reading “Výzva na výskumno-vývojovú spoluprácu slovenských a izraelských firiem”