Podpora startupov i zrelých firiem v rámci slovensko-izraelskej spolupráce

Úspešne sa rozbehla spolupráca medzi Slovenskom a Izraelom v podpore startupov. Ešte do konca októbra 2016 je otvorená výzva pre bilaterálnu spoluprácu s rozpočtom 2 mil. eur. 4 vybrané startupy sa tiež zúčastnili na najväčšom inovačnom veľtrhu v Izraeli DLD Innovation Festival a bola podporená aktivita V4 Innovation Gateway. 

Viac o:

Tlačová správa MZVa EZ SR: “Sľubná báza pre slovensko-izraelské inovačné a start-upové aktivity” (prevzatá zo stránky MZV.sk):

Spolupráca medzi Slovenskom a Izraelom v oblasti inovácií, výskumu a vývoja dostala v posledných dvoch mesiacoch niekoľko dôležitých impulzov s prívlastkom „prvý“.

V auguste tohto roku bola vyhlásená prvá spoločná slovensko-izraelská výzva na predkladanie projektov v oblasti priemyselných inovácií. Výzvu vyhlásila Inštitúcia hlavného vedca Izraelského štátu a Slovenská inovačná a energetická agentúra a spoločne na ňu alokovali 2 milióny EUR.

Následne, v septembri Slovensko prvýkrát viditeľne zabodovalo na najväčšom inovačnom veľtrhu v Izraeli. Počas dvojdňového podujatia pod názvom DLD Innovation Festival  upútal mnohých návštevníkov slovenský stánok, v ktorom prezentovali svoje projekty štyri start-upy zo Slovenska – BrainIT, RVmagnetics, Photoneo a ZDesire. Slovenské start-upy prišli do Izraela s kvalitnými projektmi a absolvovali maratón bilaterálnych rokovaní  s izraelskými partnermi. Vďaka finančnej podpore Slovak Bussines Agency a organizačnému zabezpečeniu Zastupiteľského úradu SR v Tel Avive  dostali slovenské firmy možnosť nájsť si odberateľov, či investorov, ale aj porovnať svoje produkty so svetovou konkurenciou.

Koncom septembra sa na okraj inovačného veľtrhu uskutočnilo prvé spoločné start-upové podujatie krajín V4 v Izraeli. Prezentačnú akciu pod názvom The V4 Innovation Gateway pripravili zastupiteľské úrady krajín V4 v Tel Avive. Cieľom bolo predstaviť  ambície regiónu, ako aj príležitosti, ktoré višegrádsky región ponúka izraelským partnerom. Prezentácie sa zúčastnilo viac ako 100 hostí z podnikateľského, inovačného i start-upového prostredia.     

Všetky uvedené aktivity spája záujem Slovenska inšpirovať sa izraelským príkladom, motivovať slovenský start-upový ekosystém a rozbehnúť praktickú spoluprácu na konkrétnych projektoch. Izrael má totiž za sebou unikátny príbeh krajiny, ktorá sa posunula od pomarančovníkov k start-upovej veľmoci. Počtom start-upov, ich úspešnými exitmi, efektívnymi podpornými schémami zo strany štátu i prepojením vedy, výskumu a akademického sektora, patrí Izrael k svetovej špičke.   

Podujatia, ktoré sa uskutočnili v Tel Avive na jeseň tohto roka vytvorili zaujímavú mozaiku iniciatív, ktoré by mohli mať synergický efekt. Je to sľubná báza aj pred pripravovanou návštevou slovenského prezidenta v Izraeli koncom marca 2017 so zameraním na výskum, vývoj a inovácie.