Výzva na výskumno-vývojovú spoluprácu slovenských a izraelských firiem

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustí v auguste 2016 výzvu, kde podporí spoluprácu slovenských a izraelských firiem v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. 

Doplnenie 8.8.2016: Informácia o vyhlásenej výzve z 4.8.2016 – viac informácií tu: https://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-12076/podniky-sa-mozu-uchadzat-o-podporu-pri-slovensko-izraelskych-vyskumnych-a-vyvojovych-projektoch/

Základným cieľom bilaterálneho programu je zintenzívniť spoluprácu slovenských podnikateľských subjektov s partnerskými izraelskými firmami na riešení spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Podporené budú iba projekty prinášajúce merateľné a hodnotiteľné výsledky vedúce k novému výrobku, postupu alebo službe, ako napríklad prototyp, patent, funkčná vzorka, autorizovaný software, úžitkový alebo priemyselný vzor a pod.

Termín vyhlásenia výzvy je plánovaný na august 2016. Maximálna výška dotácie na jeden projekt by mala byť stanovená do 235 000 EUR.

Informácia prevzatá zo stránky SIEA.