Financovanie na ekoinovácie

V období 2008-2011 zafinancovala Európska komisia 189 projektov na podporu inovácií smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného prostredia. Odhadované úspory projektov dosahujú úroveň vyše miliardy euro. Slovensko nezískalo ani jeden projekt, pričom táto tematika je určite pre našu krajinu dôležitá. V súčasnosti sú aktivity ekologických inovácií podporované z programu Horizont 2020. 

Pozrite si infografiku predchádzajúcich výsledkov (PDF).

Toto sú schválené projekty eko-inovácií z predchádzajúceho obdobia a mapa sídiel úspešných firiem.

Pracovný program pre roky 2016-2017 pre oblasť “Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny”.

EK pripravila analýzu tejto oblasti, ktorú si môžete pozrieť v nižšie uvedených dokumentoch:

  1. Executive summary
  2. Full report
  3. Innovation area: key findings by Product, Service and Process innovations
  4. Priority area: key findings for Food & Drink, Building & Contruction, Recycling, Clean Production, Greening Business, Water
  5. SME dimension: overview of the expected benefits of the Eco-innovation initiative accruing to Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)

ecoinno_renew