Visegrádsky fond rozdelil za posledných 17 rokov viac ako 75 miliónov

Od roku 2000 funguje Visegrádsky fond, ktorý podporuje granty a mobility nielen pre krajiny V4, ale aktuálne zahŕňa aj Východné partnerstvo a Západný Balkán. Venuje sa tiež témam ako inovácie, podnikanie, výskum a vývoj. Ročný rozpočet je približne 8 miliónov eur.

Visegrádsky fond podporuje nasledovné oblasti:

  • Kultúra a spoločná identita
  • Vzdelávanie a budovanie kapacít
  • Inovácie, výskum a vývoj, podnikanie
  • Demokratické hodnoty a médiá
  • Verejná politika a inštitucionálne partnerstvo
  • Regionálny rozvoj, životné prostredie, cestovný ruch
  • Sociálny rozvoj

visegrad-fund-results

Výzvy na podávanie návrhov sú 1. júna a 1. októbra 2018

Mapa prijímateľov | Infografika výsledkov

Zdroj/Viac informácií: www.visegradfund.org